Om boliggrunde

De enkelte grunde, priser, størrelser, salgsbetingelser mv. kan ses under den enkelte udstykning. Vælg byområde under fanebladet "Bolig" i venstre side.

Grunde til salg står som enten "i udbud", "til salg", "reserveret" (= købsaftale under udarbejdelse) eller "solgt".

Er du interesseret i at købe en grund eller har spørgsmål vedrørende de ledige parcelhusgrunde, kan du kontakte Fritid & Fællesskab på tlf. 7975 5620, mobil 2324 6347 eller e-mail.

 

Nye udstykninger

Er du interesseret i, hvor kommunen påtænker at byggemodne i de kommende år, kan du se dette på hjemmesiden

 

Udbud

Udbud af kommunale grunde sker i henhold til Indenrigs- & Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunens principper for budgivning af parcelhusgrunde og blanket til brug for budgivning kan printes ud fra hjemmesiden.

I udbudsrunden sælges grundene til højstbydende. Budgivningen kan ske i en 14-dages periode.

Bud, der kommer frem efter dette tidspunkt eller bud, der er under den fastsatte mindstepris, kommer ikke i betragtning. Reglerne for budgivning fremgår af det samlede salgsmateriale.

Salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004. Parcellerne sælges til højstbydende. Der er dog fastsat en mindstepris for hver grund. Mindstepriserne vil fremgå af hjemmesiden sammen med areal mv. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris.

Der er fastsat en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering - for afgivelse af købstilbud. I budrunden kan en husstand kun købe en grund.

Når budrunden er afgjort, og eventuelle restgrunde sælges, kan enhver husstand og virksomhed købe flere grunde, blot de opfylder betingelserne omkring byggepligt. De eventuelt resterende grunde, som sælges efter "først-til-mølle-princippet", sælges til mindsteprisen, når budrunden er afgjort.

 

Kontakt

Bolig
Fritid & Fællesskab
Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk
Erhverv
Politik & Udvikling
Johan Stadil Petersen
Tlf. 7975 5003
Mobil 2323 5982
erhvervsjord@hedensted.dk